Nekoliko svjetskih organizacija udružilo se s ciljem standardizacije načina na koji se geotermalni resursi procjenjuju i kako se o njima izvješćuje, kako bi se točno utvrdile mogućnosti njihovog iskorištavanja. U skladu s time, trebat će uspostaviti pouzdani skup postupaka za ispitivanje lokacija za iskorištavanje geotermalne energije, pri čemu će usko surađivati Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA), Međunarodno geotermalno udruženje (IGA), Svjetska banka i Globalni geotermlani savez (GGA). Primjerice, IRENA ističe da specifikacije Okvirne klasifikacije Ujedinjenih naroda (UNFC) za resurse i rezerve geotermalne energije pružaju okvir za kvalitetnu procjenu mogućnosti za iskorištavanje geotermalne energije, ovisno o projektu i uzimajući u obzir ekonomsku isplativost, tehničku izvedivost i geološku pouzdanost, no one su do sada korištene u svega nekoliko studija projekta u par zemalja. Zbog toga bi spomenutom suradnjom svih tih međunarodnih organizacija trebalo proširiti primjenu tih specifikacija na sve zemlje svijeta. Projekt bi trebao započeti procjenjivanjem i klasificiranjem utvrđenih geotermalnih projekata na indonezijskom otoku Floresu, izvijestio je američki portal 'Renewable Energy World.com'.