Kako je izvijestio bosanskoherecegovački portal 'Bljesak.info', na 70. sjednici Vlade Hercegovačko-neretvanske županije koja je održana 23.10.2014. godine, doneseno je više odluka u vezi s dodjelom koncesija. Pri tome valja izdvojiti koncesije za korištenje voda rijeka Doljanke i Neretve s pripadajućim javnim vodnim dobrom za iskorištavanje vode za proizvodnju električne energije, tj. za gradnju malih hidroelektrana. Kako se ističe, radi se o dvije takve elektrane na Doljanki: MHE Zlate s instaliranom snagom 3,2 MW i MHE Pačići s instaliranom snagom 1,3 MW, koje će se graditi na području općine Jablanica, te o još dvije elektrane na Neretvi: MHE Buna I sa snagom do 5 MW i MHE Buna II sa snagom do 5 MW.