Grčka je u siječnju instalirala novih 300 MW solarnih instalacija, a investitori su požurili da dovrše svoje projekte do kraja mjeseca, što je bio kraj prethodnog 18-mjesečnog perioda za dovršetak projekata po prošloj, većoj poticajnoj naknadi. Operator tržišta LAGIE i vlada zabrinuti su zbog sve većih izdvajanja za fotonapon i planiraju nove kompenzirajuće mjere. Trenutni deficit za isplatu poticaja iznosi 310 milijuna eura, a po procjenama operatora tržišta ove i iduće godine mogao bi se popeti na 1,3 milijarde eura ako vlada ne poduzme potrebne mjere. U Njemačkoj je u siječnju instalirano 275 MW fotonapona, prenosi Energia