Grčka je usvojila novi zakon kojim bi se retroaktivno smanjila naknade za obnovljive izvore energije, posebno za fotonapon. Parlament je usvojio zakon prema kojem se smanjuju feed-in tarife za sve elektrane na obnovljive izvore koje su već u radu, pri čemu je naknada za vjetroelektrane smanjena za oko 5,5%, a smanjenje za komercijalne Sunčane elektrane iznosi iznimno visokih 32 do 33%. Za integrirani fotonapon naknade se smanjuju za 20%. Novi zakon produžava vrijeme trajanja otkupa iz tih elektrana za sedam godina, na 27 godina. Elektranama koje su bile u radu tijekom siječnja imaju dvije opcije - mogu prodavati struju na tržište ili mogu prodavati struju u mrežu za cijenu od 90 eura po MWh. Oni koji odaberu drugu opciju podložni su ograničenjima da ne mogu isporučiti u mrežu više od propisane količine energije. Nova mjera trebala bi smanjiti Grčki deficit za naknade za OIE koji iznosi čak 700 milijuna eura.