Poznati proizvođač opreme za grijanje Vaillant pokrenuo je hvalevrijedan i povoljan program zamjene plinskih kotlova kao izvora topline u sustavima grijanja dizalicama topline

Program je nazvan 'Grijanje zamijeni i svoj dom dizalicom topline opremi', a trajat će do 30. studenoga ova godine. U sklopu programa, svaki dosadašnji korisnik plinskog kotla za grijanje koji naruči njegovu zamjenu dizalicom topline, kao dodatnu mogućnost dobit će besplatno dva Vaillantova radijatora ili dva Vaillantova ventilokonvektora, ovisno o odabranom modelu dizalice topline, besplatnu Vaillantovu regulaciju i besplatno i organizirano ekološko zbrinjavanje starog kotla bilo kojeg proizvođača.

Ne treba sumnjati da će taj program, u svjetlu trenutačne plinske krize s gotovo sigurno višim cijenama plina u narednim godinama, a također mogućim poremećajima u opskrbi plinom, naići na veliko zanimanje javnosti.