Končar je objavio da je u pogon puštena HE Mostarsko Blato. Radi se o novoj hidroelektrani u Bosni i Hercegovini, za koju je Končar isporučio cjelokupnu opremu prema načelu 'ključ u ruke'. Elektranu čija se proizvodnja procjenjuje na oko 170 GW h godišnje izgradila je tvrtka EPHZHB. Isporučena oprema obuhvaća dva okomita agregata snage 35,3 MV A, dva blok-transformatora snage 35,3 MV, postrojenja vlastite potrošnje, upravljanja i zaštite te visokonaponsko metalom oklopljeno i plinom SF6 izolirano 110 kV rasklopno postrojenje za vanjsku montažu.