Ulazak u sedmo desetljeće postojanja i uspješnog rada, Hidroelektrana (HE) Perućica snage 307 MW obilježava u znaku rekonstrukcije, modernizacije i revitalizacije koji značajno povećavaju pogonsku spremnost, sigurnost i pouzdanost rada te najstarije velike hidroelektrane u Crnoj Gori, produljujući radni vijek tog postrojenja koje je pušteno u pogon 1960. godine. 

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Nikola Rovčanin podsjetio je da se, u suradnji s inozemnim partnerima, ostvaruje 2. faza rekonstrukcije i modernizacije agregata A5, A6 i A7 te da je pred HE Perućica projekt ugradnje agregata A8, snage 58,5 MW, ukupne procijenjene vrijednosti od približno 23 milijuna eura. Tako će se, bez negativnog utjecaja na okoliš, povećati instalirana snaga i ukupna proizvodnja u toj hidroelektrani. 

HE Perućica će, prema planu proizvodnje za ovu godinu, proizvesti 920 GW h električne energije. A tijekom prošle godine je proizvela 989 GW h.

 

Vodni potencijal 

Zatim, izvijestila je EPCG, u tijeku je priprema dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za rekonstrukciju/adaptaciju dvije od postojećih pet malih elektrana koje posluju u sastavu HE Perućica, a čija ukupna instalirana snaga iznosi 2,465 MW, a njihova projektirana godišnja proizvodnja oko 5,5 milijuna kW h. 

Male elektrane bit će podignute na višu tehničko-tehnološku razinu automatizacije i daljinskog upravljanja, produljit će im se radni vijek, povećati učinkovitost i smanjiti troškovi proizvodnje, uz znatno veće iskorištavanje vodnog potencijala.