U hidroelektrani Zakučac pušta se u rad novi generator. Faza je to u milijardu kuna vrijednom projektu kojim bi zamjenom dotrajale opreme nakon 50 godina neprekidnog rada napokon obnovila najznačajnija hrvatska elektrana. Kako prenosi HRT, projekt revitalizacije HE Zakučac najvredniji je među trenutačno aktivnim HEP-ovim projektima. Zahvaljujući tom ulaganju, instalirana snaga elektrane s 486 MW trebala bi biti povećana na 538 MW.  HE Zakučac 2010. samostalno je pokrio 14% ukupne potrošnje električne energije u Hrvatskoj. Priprema projekta počela je još 2000., a 2004. pristupilo se nabavi opreme. Proces se rastegnuo pa se s radovima počelo tek 13. travnja 2012. Končar, koji je proizveo i originalnu opremu u elektrani, isporučuje nove generatore i transformatore, a turbine će, kao i prije pet desetljeća, konstruirati slovenski Litostroj. Velika cijena projekta posljedica je činjenice da se gotovo svaki komad opreme koji se ugrađuje u Zakučac izrađuje po mjeri. Na projektu bi trebalo raditi između 15 i 16 izvođača, a iako je planirani rok radova četiri godine u HEP-u poručuju kako će ga biti teško poštovati, prenosi HRT.