HEP Proizvodnja potpisala je danas s HROTE-om ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja agregat biološkog minimuma HE Lešće (ABM). Ugovor o otkupu energije potpisali su direktor HEP Proizvodnje Damir Magić, dipl. ing. i prvi čovjek HROTE-a Ivor Županić, dipl. oec. Riječ je o prvom projektu za koji je HEP Proizvodnja ostvarila status povlaštenog proizvođača električne energije, kao i pravo na poticajnu cijenu za isporučenu energiju. Postrojenje ABM snage 1 MW sa svojim rasklopnim postrojenjem 35 kV električki je samostalna i neovisna cjelina čija proizvedena energija se koristi za napajanje vlastite potrošnje elektrane, dok se ostatak isporučuje u mrežu Elektre Karlovac. Tom prilikom predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koračević, dipl. ing. objavio je planove da HEP energetski iskoristi biološki minimum na ukupno 28 svojih lokacija gdje se nalaze hidroelektrane do 10 MW, što će značiti ulazak 40 MW u sustav poticaja za OIE.
Koračević je apelirao i na promjenu zakona kako bi u sustav OIE ušle i elektrane do 50 MW, kao što je to u Sloveniji, Španjolskoj i drugim zemljama. "Kada bi investicijama i revitalizacijom iskoristili potencijal svih tih lokacija imali bi 250 MW hidropotencijala u sustavu OIE, što je 2,4% više od onoga što do 2020. zahtijeva Europska unija. Riječ je o velikim investicijama koje bi u potpunosti mogle izvesti hrvatske tvrtke. Za male objekte riječ je o 200 milijuna kuna investicije po svakoj lokaciji, a za veće objekte investicija iznosi oko 300 milijuna kuna po lokaciji. Kada bi mogli iskoristiti sav taj potencijal bila bi to ulaganja od milijardu eura", naglasio je Koračević. Ako se ta ulaganja razlože dolazi se do 120 novih MW korištenjem agregata biološkog minimuma, dok se za preostale megavate radi o revitalizacijama postojećih agregata. Prve u nizu investicija bit će MHE Peruća (2,55 MW) i MHE Prančevići (1,2MW), a izgradnja tih postrojenja trebala bi započeti 2013. odnosno 2014. godine.
Predsjednik Uprave HEP-a istaknuo je da HE Lešće radi dobro, brana ne propušta a cijeli projekt nema nikakvih štetnih utjecaja na okoliš o kojima su govorile ekološke udruge. Koračević je apelirao na državu da revidira područje pod ekološkom mrežom Natura 2000 jer to dosta ograničava gospodarske aktivnosti, ali blokira i niz HEP-ovih zanimljivih projekata. Direktor HROTE Ivor Županić rekao je da operator tržišta trenutno ima potpisana tri ugovora o otkupu električne energije iz malih hidroelektrana ukupne snage 250 kW, od čega je samo 30 kW u trajnom pogonu, zbog čega ih jako veseli HEP-ova inicijativa za ulazak u sustav poticaja svih malih hidroelektrana. Kada je riječ o MHE uskoro će u sustav poticaja ući objekt grada Pleternice.