HERA je reagirala na članak na našem portalu u kojem se navodi da je HERA-ino upravno vijeće na temelju očevida odredilo ukupnu godišnju energetsku učinkovitost Uni viridasove Kogeneracija u Babinoj Gredi. U članku se navodi da je zahtjev za nadzor došao iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike, za što u HERA-i kažu da je nije istina već da o nadzorima odlučuju samostalno.  "HERA obavlja nadzor nad ostvarenom uštedom primarne energije i minimalnom ukupnom godišnjom učinkovitosti sukladno odredbama članka 12. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za povlaštene proizvođače električne energije koji su s operatorom tržišta sklopili ugovor o otkupu električne energije i to isključivo za postrojenja za koje su propisani uvjeti učinkovitosti. Povlašteni proizvođači za koje su propisani uvjeti učinkovitosti dužni su dostaviti HERA-i izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu najkasnije do kraja veljače tekuće godine. Na temelju dostavljenog izvješća, HERA obavlja nadzor, te izvještava operatora tržišta. U obavljanju svojih zadaća HERA samostalno odlučuje i o eventualnoj provedbi očevida u slučajevima u kojima je potrebno utvrditi činjenično stanje ili ono nije jasno iz dostavljenog izvješća i ostale dokumentacije", stoji u reagiranju HERA-e.