Iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) priopćili su da su dobili valjanu građevinsku dozvolu za solarnu elektranu snage 3,03 MW koja će se graditi na rekultiviranom i zatvorenom dijelu odlagališta neopasnog otpada Prapretno u Hrastniku. Na mjestu će biti instalirano 6.902 440 Wp pogonskih modula. SE Prapretno bit će prva solarna elektrana u Sloveniji koja će imati više od jednog megavata snage i dobiti građevinsku dozvolu. Proizvest će približno 3.362.000 kWh električne energije, što je dovoljno za godišnje potrebe električne energije približno 800 slovenskih kućanstava. 

Kako je naglasio Nenad Trkulja, voditelj projekta SE Prapretno, izgradnja elektrane na lokaciji Prapretno od velike je simboličke važnosti za HSE Grupu i lokalno okruženje, jer je u prošlosti to okruženje bilo vrlo ekološki opterećeno proizvodnjom električne energije u termoelektrani Trbovlje te ugljena u rudnicima u blizini. HSE će sada oživjeti proizvodnju električne energije na ovom mjestu, ali na ekološki prihvatljiv način, bez emisije stakleničkih plinova. Kamen temeljac za izgradnju solarne elektrane Prapretno bit će postavljen 3. srpnja.