Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) je u zadnjih godinu dana uspio pokriti gubitak od 370 mil. kn iz 2020. i uprihoditi dodatnih 500 milijuna kuna, piše Večernjak. HROTE, čija glavna djelatnost je poticanje proizvodnje obnovljivih izvora energije, je prije godinu i pol završio u minusu jer je cijena električne energije u pandemiji strašno pala, no u međuvremenu su cijene podivljale što je donijelo HROTE-u na račun gotovo pola milijarde kuna na kraju prvog tromjesečja ove godine. Ta je agencija lani povlaštenim proizvođačima energije iz obnovljivih izvora isplatio više od 3,3 mlrd. kuna poticaja. 

Tijekom 2021. ukupno je proizvedeno 3,5 TWh električne energije u okviru EKO bilančne grupe, što je 35% u proizvodnji električne energije u državi odnosno 20% udjela u ukupnoj potrošnji. najviše energije proizvele su vjetroelektrane (52%), a slijede elektrane na biomasu (17%), kogeneracije 1% i elektrane na bioplin 10%, dok su sunčane elektrane dale tek 2% ukupne proizvodnje u državi. 

Referentne cijene

HROTE je raspisao i novi javni natječaj za dodjelu tržišne premije a budu li kvote popunjene i postrojenja sagrađena, povećat će se ukupna godišnja proizvodnja za čak 1,5 TWh, ističe direktor HROTE-a Boris Abramović. Maksimalne referentne vrijednosti za sunčane elektrane iznose 495 kn/MWh, za hidroelektrane 1.095 kn/MWh, vjetroelektrane 460 kn/MWh, elektrane na biomasu 1.411 kn/MWh, bioplinske elektrane 1482 kn/MWh te za geotermalne elektrane 1263 kn/MWh. 

Abramović za Večernjak kaže da te maksimalne referentne vrijednosti odražavaju aktualnu situaciju na tržištu i uključuju i trišne poremećaje koji su imali za posljedicu rast cijena opreme, materijala, sirovine, radova i usluga. Ugovori će se zaključivati na 12 godina, nakon četverogodišnjeg razdoblja predviđenog za gradnju, naravno, indeksirano s inflacijom da se zaštite ulagači.