S početkom rada EKO bilančne grupe, od 1. siječnja 2017., prestaje obveza opskrbljivača električnom energijom za preuzimanjem električne energije isporučene nakon navedenog datuma, a koju HROTE otkupljuje od povlaštenih proizvođača. Hrvatski operator tržišta energije objavio je da će od tada početi prodavati električnu energiju iz proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore, koja imaju sklopljen ugovor o otkupu električne energije s HROTE-om, na tri različita načina. Osim prodaje energije iz obnovljivih izvora na Hrvatskoj burzi električne energije CROPEX, HROTE će također ponuditi obnovljivu električnu energiju putem aukcija za standardna vremenska razdoblja odnosno na godišnjoj, polugodišnjoj, tromjesečnoj ili mjesečnoj razini, priopćio je taj operator na svojoj internetskoj stranici. Uz ta dva modela prodaje, sudionici na tržištu električne energije moći će s HROTE-om potpisati okvirne sporazume koji vrijede do jedne kalendarske godine koji daju mogućnost HROTE-u da ih aktivira te da i time zatvori svoje pozicije na tržištu. Promjene u prodaji električne energije iz obnovljivih izvora u skladu su sa Zakonom o  obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Ujedno su objavljeni i rezultati javne rasprave u postupku donošenja Pravila prodaje električne energije. O Nacrtu Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije javna rasprava traje do 9. rujna.