Kako u godinu dana potaknuti veliko zapošljavanje kroz sektor obnovljivih izvora energije predložio je ispred HUP-a Ivan Šimić na Liderovoj konferenciji o energetskoj budućnosti. Šimić, inače direktor tvrtke CEMP založio se da se neiskorištenih 250 milijuna kuna iz HROTE-a preusmjeri u jednokratne subvencije za mikro-solarne instalacije do 5 kW diljem zemlje. Tako bi se potakla distribuirana proizvodnja električne energije, čime bi se supstituirala elektrana od 100 MW. Takav model gradnje fotonaponskih elektrana već postoji u Austriji i Švicarskoj, a podrazumijeva izmjenu Tarifnog sustava za obnovljive izvore. Također, založio se za prenamjenu TE Rijeka na plin, 250 MW na brodske motore, kako bi to postala regulacijske elektrana, te gradnju reverzibilne HE Jesenice 300 MW. HUP drži da bi se gradnjom 20.000 mikrosolara do 2015. snažno pokrenuo investicijski ciklus i malo poduzetništvo, a njihov prijedlog ni u jednoj državnoj instituciji nije naišao na plodno tlo. Također, u HUP-u smatraju da bi se referentna cijena za vjetroelektrane trebala dići na 80 lipa po kWh, te da bi trebalo favorizirati kogeneracije na biomasu i RDF snage do 1 MW. Ministar Vrdoljak je otvarajući konferenciju rekao da će u srpnju biti raspisan natječaj za istraživanje ugljikovodika na kopnu, a data room s podacima već je otvoren početkom lipnja. Na konferenciji je bilo riječi i o investicijama u energetici, a zaključak panelista je bio da na financiranje mogu računati samo održivi projekti koji će proizvoditi struju po konkurentnim cijenama. Tomislav Šerić, predsjednik Uprave HEP-a kazao je da HEP treba iskoračiti na susjedna tržišta te da bi odmah "svojih 90% na našem tržištu mijenjao za po 10% na devet drugih tržišta". Za HEP-ov strateški projekt Kosinj-Senj kazao je da će njegovu isplativost odrediti uvjeti zaštite okoliša, a rizici kod hidroelektrana pri ishođenju dozvola su ogromni. Zoran Miliša, direktor RWE Energije upozorio je da se u Europi dobit energetskim kompanijama snažno smanjuje a cijena struje na burzama u opadanju je. S obzirom na to da su te tvrtke pokretači razvoja, ako ih se uništi, bit će velikih problema. On favorizira HE Senj 2 pred TE Plominom C i drži da bi trebalo jačati proizvodnju iz biomase i bioplina jer oni daju baznu energiju. Rekao je da su opskrbljivači strujom pred iznalaženjem boljeg rješenja za naplatu energije uravnoteženja.