Zagrebačka županija raspisala je javni natječaj za sufinanciranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba – I ja mogu imati solarne kolektore“. Projekt predviđa ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 50 kućanstava na području Zagrebačke županije, a natječaj za prikupljanje ponuda zainteresiranih korisnika otvoren je do 20. srpnja 2012. godine. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe koje stanuju na području Zagrebačke županije i posjeduju dokaz o vlasništvu nad objektom na kojeg planiraju ugraditi sustav. Troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima Zagrebačka će županija sufinancirati u iznosu od 40 posto nepovratnih sredstava odnosno do maksimalnog iznosa do 12.000 kuna po kućanstvu. Nepovratna novčana sredstva isplaćivat će se u obliku vrijednosnog kupona. Pod sustav za korištenje obnovljivih izvora energije smatra se solarni kolektorski sustav za pripremu potrošne tople vode i dogrijavanje objekta koji se sastoji minimalno od: solarnog kolektora, toplinskog spremnika te potrebne ugradbene opreme. Ocjenjivanje pristiglih ponuda kao i konačan odabir 50 kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zagrebačke županije i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Informacije, tekst natječaja i potrebni obrasci mogu se pronaći na službenoj stranici Zagrebačke županije, kao i na internestkoj stranici REGEA-e. Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Vukovarska 72, 10000 Zagreb uz naznaku „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u 2012. godini“ – Ne otvaraj.