Ministarstvo gospodarstva objavilo je da će idući tjedan započeti javna rasprava o Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Zakon neće ići u hitnu proceduru već će biti donesen kroz dva čitanja, a pratit će ga izmjene Zakona o energiji i Zakona o tržištu električne energije, donošenje predmetnog pravilnika te početak rada burze električne energije koja bi s radom mogla započeti početkom zadnjeg kvartala ove godine.
Naime, država namjerava uvesti transparentne kvote za poticanje OIEK, koje bi trebale biti utemeljene na pravno-tehničko-ekonomskoj analizi Strategije energetskog razvitka, NAP-u za OIE, odnosno njegovim izmjenama, NAP-u za energetsku učinkovitost (i njegovima izmjenama) i Programu korištenja potencijala za učinkovitost u grijanju i hlađenju 2016-2030. Ključna novost zakona, čiji donošenje se očekuje već dvije godine, je prelazak s feed-in poticajnog sustava na sustav premijskih cijena, kao tržišno orijentiraniji sustav, kako sugeriraju europske direktive. U premijskom modelu povlašteni proizvođač na tržištu će sklopiti ugovor s opskrbljivačem o otkupu zelene energije po dogovorenoj cijeni. Taj će povlašteni proizvođač od HROTE-a dobivati premiju na prosječnu tržišnu cijenu na burzi, a premija će se računati kao razlika između prosječne proizvodne cijene i prosječne tržišne cijene. Prosječna proizvodna cijena računat će se u posebnoj metodologiji za svaku tehnologiju i mijenjat će se iz godine u godinu. Država će raspisivati natječaj za dodjelu premija, a kriterij će biti najniži ponuđeni iznos premije, odnosno proizvodne cijene, pa će tako u sustav poticaja ući oni projekti koji traže najmanji iznos poticaja, a ujedno su ekonomski isplativi. Na tržištu će se naći i mali proizvođači električne energije iz OIEK , koji će proizvedenu energiju trošiti na mjestu proizvodnje. Viškove energije će im otkupljivati opskrbljivači po cijeni koja je 20% niža od one po kojoj kupci kupuju električnu energiju od opskrbljivača. Višak energije koju takav kupac s vlastitom proizvodnjom bude mogao slati u otkup neće moći prelaziti količine energije koje bi inače kupio od opskrbljivača. Kupci s vlastitom proizvodnjom moći će računati na investicijske potpore kroz FZOEU. Također, zakonom će se omogućiti gradnja OIEK na državnom zemljištu, a osnovat će se i posebna eko bilančna skupina kojom se uređuje i rješava pitanje energije uravnoteženja. Na poticaje će moći računati i visokoučinkovite kogeneracije koje nisu nužno pogonjene obnovljivim izvorima energije, a stupanj učinkovitosti potreban za dobivanje poticaja bit će uređen propisom koji se naslanja na Direktivu o energetskoj učinkovitosti. Kad je riječ o cijeni po kojoj energiju iz OIEK otkupljuju opskrbljivači u skladu sa svojim tržišnim udjelom, koja trenutno iznosi netržišnih 70 eura po MWh, u zakonu se predlaže da Vlada na godišnjoj razini donosi odluku o visini otkupne cijene. Svi investitori koji imaju sklopljen ugovor o otkupu energije s HROTE-om mogu računati da će država ispoštovati svoje obveze o otkupu energije. Kako bi bilo moguće financirati postojeće i buduće obnovljivce bit će potrebno povećavati naknadu za obnovljive izvore energije, koja prosječno kućanstvo stoji oko 15 kuna godišnje. Koliko će ta naknada biti povećavana i kojom dinamikom u MINGO-u nije precizirano.