U cilju “deblokade” razvoja projekata vjetroelektrana i ubrzavanja dinamike izgradnje novih objekata u okviru kvote ukupne priključne snage s obzirom na raspoloživu regulacijsku rezervu sustava, HEP-Operator prijenosnog sustava od ponedjeljka, 20. veljače 2012. počet će primjenjivati novi način upravljanja priključenjem vjetroelektrana na hrvatski elektroenergetski sustav, priopćeno je iz HEP-OPS-a. Kako se navodi u priopćenju, HEP-OPS je u tom cilju usvojio i objavio Kriterije za uvrštenje projekata vjetroelektrana na listu za priključenje na elektroenergetsku mrežu koji su u nekoliko navrata bili predmetom konzultacija s ulagačima u vjetroelektrane i Zajednicom obnovljivih izvora energije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Očekuje se da će se primjenom Kriterija uz daljnju dinamizaciju priključenja novih vjetroelektrana na elektroenergetsku mrežu dodatno unaprijediti razvidnost i nediskriminatornost načina rada. Kriteriji i ostali relevantni dokumenti nalaze se na internetskim stranicama HEP-Operatora prijenosnog sustava, http://ops.hep.hr/ops.