Vjetroelektrane su tijekom prvog tromjesečja ispunjavale najviše potreba za električnom energijom u Irskoj

Naime, prema podacima tamošnje vlade, od početka godine do konca ožujka energija vjetra osigurala je 3 390 GW električne energije, što je dovoljno za 43,8 posto irskih potreba. Usporedbe radi, na plin je otpadalo 41,8 posto ili 3 234 GW električne energije. 

Valja naglasiti kako je proizvodnja iz vjetroelektrana u prvom tromjesečju odgovarala godišnjim potrebama za električnom energijom u otprilike 737 tisuća irskih kućanstava, javlja portal o obnovljivim izvorima Renew.biz.