Izmjene i dopune Pravilnika o pogonima i postrojenjima, kojim se propisuje da je za sve hidroenergetske objekte instalirane snage veće od 150 kW potrebno napraviti procjenu utjecaja na okoliš, stupaju na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine

Tada za izdavanje okolišnih dozvola postaje nadležno Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT). 

Također, Pravilnik o načinu osnivanja i rada stručnih komisija za ocjenu studija o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za pogone za proizvodnju električne iz hidroenergije je pripremljen u suradnji s Koalicijom za zaštitu rijeka, javlja FMOIT

Pravilnik je bio u javnoj raspravi te će nakon mišljenja ministarstava također biti objavljen u Službenim novinama FBiH.