Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 131/2017), zapravo, nije donijela ništa novoga ni neočekivanoga, barem kada se radi o zakonodavstvu iz tog područja. Naime, ni dalje neće biti eko-bilančne grupe.
Novu je Uredbu kojom se mijenja Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/2015 i 123/2016)  donijela Vlada i njime se mijenjaju njegovi članci 48., 51., 52. i 57. Riječ je o člancima u kojima se određuje upravo rok u kojem se određeni ciljevi trebaju ostvariti, no time je i već prije dvije godine zadan cilj o osnivanju eko-bilančne grupe produljen za još najmanje godinu dana, odnosno do 1.1.2019. Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama', odnosno 29.12.2017. godine. 
Dakle, u obnovljivim izvorima je 'sve po starom'... pa dokle ide... Hrvatska energetika tako stagnira, a s druge strane, svijet u međuvremenu krupnim koracima ide dalje u primjeni obnovljivih izvora: sunčane elektrane se više gotovo nigdje ne grade uz poticaje, a sustavi za pohranu energije niču i u zemljama nekadašnjeg 'Trećeg svijeta'.