Vlada na današnjoj sjednici mijenja Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Ovim izmjenama produžuje se rok dostave bankovne garancije od šest mjeseci na devet mjeseci od dana zaključenja ugovora o otkupu električne energije za postrojenja snage iznad 300 kW. "HROTE-u u navedenom roku mora biti dostavljena bankarska garancija koja služi kao jamstvo da će nositelj projekta izgraditi planirano proizvodno postrojenje u rokovima koji su propisani sukladno odredbama ovog Tarifnog sustava. Budući da nositelji projekta nisu u mogućnosti dostaviti bankarsku garanciju u rokovima definiranim Tarifnim sustavom, a to naročito zbog aktualnih gospodarskih i financijskih teškoća u gospodarstvu, odnosno nemogućnosti ispunjavanja financijskih uvjeta poslovnih banaka prilikom izdavanja bankarskih garancija, ukazuje se potreba da se do sada predviđeni rok od šest mjeseci produlji na rok od devet mjeseci, a kako bi se omogućio nastavak razvoja projekata obnovljivih izvora energije koji su u visokom stupnju dovršenosti", stoji u obrazloženju izmjena. Isto tako, ovim Tarifnim sustavom poboljšava se status nositelju projekta koji je sklopio ugovor o otkupu električne energije sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, broj 63/2012, 121/2012 i 144/2012), kojem do dana stupanja na snagu Tarifnog sustava nije nastupio rok za dostavu bankarske garancije. Takav nositelj projekta stavlja se u jednak položaj s nositeljem projekta koji je sklopio ugovor o otkupu eklektične energije sukladno odredbama ovog Tarifnog sustava.