Tim Energetskog instituta 'Hrvoje Požar', 29. travnja  javno je predstavio rezultate projekta "Podloge za korištenje vjetra u Zadarskoj županiji: Program mjerenja i Atlas vjetra Zadarske županije". Kako se navodi u priopćenju EIHP-a, ovo je za sada jedini primjer izrade temeljne resursne podloge za korištenje energije vjetra na razini županiji koja uključuje bazu izmjerenih i obrađenih podataka te karte vjetra u prostornoj rezoluciji od 200 m. 
Kako se navodi, Atlas vjetra izrađen je imajući u vidu energetsko korištenje vjetropotencijala kao pomoć potencijalnim ulagačima u vjetroelektrane ali i kao podloga jedinicama lokalne i regionalne samouprave u razvoju prostornih i energetskih planova. Ovime je Zadarska županija postala jedina hrvatska županija koja je pripremila i izradila ovakvu vrstu podloge, danas uobičajenu u većini europskih zemalja. Zadarska županija jedina je hrvatska županija koja ima izrađen Atlas vjetra. Njegova izrada trajala je četiri godine, a ukupna vrijednost projekata na temelju kojih je EIHP izradio atlas vjetra Zadarske županije je 2,7 milijuna kuna. Važna komponenta ovog projekta su višegodišnja mjerenja parametara vjetra na karakterističnim pozicijama u županiji, obrada podataka, primjena numeričkih modela te postprocesing. Županija je za Atlas ukupno izdvojila oko 0,7 milijuna kuna, a ostalo su osigurali europski fondovi kroz komplementarne projekte te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Kako navode u EIHP-u, manji dio podataka vjetra došao je kao rezultat komercijalnih aktivnosti i mjerenja vjetra u svrhu razvoja vjetroelektrana. Podaci iz Atlasa vjetra sadrže mnoštvo informacija važnih za planiranje vjetroelektrane poput srednjih godišnjih brzina i snage vjetra, vertikalnih profila vjetra, turbulencija i drugo. Jedan od rezultata projekta je i karta vjetra koja sadržava prostornu razdiobu srednje godišnje brzine vjetra na prostoru županije.