Vlada Federacije BiH je na ovotjednoj sjednici donijela odluku kojom se utvrđuje obveza Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne (EPHZHB) da nastavi i pojača aktivnosti na pripremi i realizaciji gradnje vjetroelektrane (VE) Poklečani snage 132 MW. 

EPHZHB tako treba pripremiti Plan financiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata pritom vodeći računa da će izgradnja biti financirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova i financijskih institucija), izvijestila je Vlada FBiH

Također, EPHZHB je zadužena da napravi Plan pripreme i izgradnje VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine. K tomu, dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih kantonalnih i općinskih tijela osigura potrebne dokumente za gradnju te vjetroelektrane u općini Posušje u Bosni i Hercegovini

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, pak, zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti.