JAR je postao novo veliko središte za izgradnju vjetroelektrana. Očekuje se da će do 2020. godine snaga novoinstaliranih južnoafričkih elektrana dosegnuti 3 GW, čime če se snaga tih elektrana u JAR-u povećati na 5,6 GW, otkriva konzultantska kuća GlobalData. Sve do 2012. godine u JAR  proizvodnja energije iz vjetra gotovo ni postojala, a snaga vjetroelektrana iznosila je tek 10 MW. No, u 2013. novoinstalirana snaga vjetroelektrana iznosila je 30 MW, da bi se u 2014. povećana za još 606 MW, a u 2015. godini za još 483 MW. Širenje primjene energije vjetra pomoći će JAR-u u postizanju klimatskih ciljeva, odnosno u smanjenju emisija stakleničkih plinova jer južnoafrički energetski sustav, u čemu najviše sudjeluju termoelektrane na ugljen, emitira oko 250 mil. t ekvivalenta ugljičnog dioksida godiđnje, dok će se, ako se ostvare svi planirani projekti vjetroelektrana u 2020. smanjiti emisije CO2 smanjiti za 6,4 mil. t, a u 2025. godini za 12,7 mil. t, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.