Na temelju Odluke Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, te Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, u tijeku je postupak javne rasprave Studije o utjecaju na okoliš 'Vjetroelektrane Dazlina, općina Tisno, Šibensko-kninska županija'. 

Prema planu, VE Dazlina snage 35 MW imat će pet vjetroagregata do sedam MW, optimiziranog rasporeda prema dominantnim smjerovima vjetra, konfiguraciji terena, utjecaju na okoliš te procjeni moguće proizvodnje, izvijestila je Šibensko-kninska županija

Javna rasprava traje 30 dana, od 11. kolovoza do 9. rujna. Javni uvid u Studiju tijekom javne rasprave moguće je obaviti u prostorijama Općine Tisno i Grada Vodica. Javno izlaganje održava se 5. rujna u 12 sati u Vijećnici u zgradi Općine Tisno, uz pridržavanje svih propisanih mjera za prevenciju širenja koronavirusa, ako će biti na snazi.


Prijedlozi i primjedbe 

Izlaganju će nazočiti predstavnici nositelja zahvata iz tvrtke Vjetroelektrana Dazlina i predstavnici tvrtke Zelena infrastruktura (izrađivač Studije). Cjelovita Studija i njezin netehnički sažetak dostupni su javnosti na službenim stranicama MINGOR-a, Šibensko-kninske županije, Općine Tisno i Grada Vodica. 

Mišljenja, prijedloge i primjedbe o Studiji mogu se dati do zaključenja javne rasprave na mjestima javne rasprave ili se mogu pismeno dostaviti Upravnom odjelu za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije, Trg Pavla Šubića I br. 2, Šibenik ili na e-mail adresu: okolis.komunalno@skz.hr. 

Sve primjedbe s javne rasprave bit će dostavljene povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš Studije na daljnje postupanje.

power and energy masters