HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su javni poziv za dodjelu sredstava na ime naknade za proizvod ZelEn za 2017. godinu. Vrijednost javne nabave je 1,5 milijuna kuna, a više od 100 kupaca ZelEna, kupovinom zelene električne energije u 2017. godini, osiguralo je preduvjete za novi javni poziv. Cijena ZelEna je 1,5 kuna/MWh, pa bi tako tvrtka koja ima godišnju potrošnju milijun kWh za Zelenu Energiju izdvojila 1497 kune više godišnje ili oko 125 kuna mjesečno. Javni poziv je otvoren do 5. travnja 2018. u 14 sati, a prijavitelji mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Za sada je ostvareno šest projekata u vrijednosti od 1,4 mil. kuna, pri čemu je smanjena emisija CO2  za 547.692 t, objavio je Zelen HEP.