Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) provodi javno savjetovanje o Nacrtu Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine. 

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti putem portala eSavjetovanja do 15. prosinca: Nacrt Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine

 

Ušteda energije 

"Program suzbijanja energetskog siromaštva analizira zgrade kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje u kojima stanovnici ne mogu sudjelovati u financiranju nužnih popravaka, a posebice u energetskoj obnovi. Riječ je o zgradama izgrađenim krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća koje, osim što nisu prikladne za stanovanje, u nekim slučajevima predstavljaju i sigurnosni rizik", objavljeno je na stranicama MPGI-ja

Prioriteti obnove određeni su prema uočenim nedostacima zgrada te je procijenjena moguća ušteda energije za grijanje i primarne energije koja će se ostvariti njihovom obnovom. 

Ukupna moguća ušteda primarne energije na svim zgrada iznosi 27 GW h godišnje, a trošak energetske obnove procjenjuje se na 355 milijuna kuna.

 

Izravni i neizravni učinci 

Prioritetne zgrade za obnovu su one kod kojih su najizraženija oštećenja krovišta ili koje imaju pokrov od azbest cementnih ploča, odnosno s krovnim konstrukcijama koje se urušavaju sa svim vrstama pokrova, te zgrade s nesaniranim oštećenjima od oborinskih voda i pokrovom od azbest cementnih ploča te ih je zbog hitnosti potrebno obuhvatiti u prvoj godini provedbe. 

Program će imati izravne i neizravne učinke odnosno koristi, posebice na lokalnoj razini, a to su smanjenje energetskog siromaštva, poboljšano zdravlje stanara, lokalno zapošljavanje, prostorna uređenost te povećanje vrijednosti nekretnina. 

Neizravno, provedba tog programa će pozitivno pridonijeti ostanku i naseljavanju stanovništva na navedenim područjima odnosno demografskoj revitalizaciji Hrvatske, smanjenju izdataka zdravstvenog sustava, cjelokupnom gospodarskom razvoju potpomognutih područja i područja posebne državne skrbi te suzbijanju sive ekonomije.

  

Oporavak i otpornost 

Program suzbijanja energetskog siromaštva financirat će se sredstvima iz Mehanizma oporavka i otpornosti, s obzirom na to da je Program dio Inicijative Obnova zgrada u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti u javno savjetovanje te svoje argumentirane komentare, prijedloge i primjedbe poslati najkasnije do 15. prosinca na adresu elektroničke pošte: energetska.ucinkovitost@mpgi.hr.