Hrvatska tvrtka Tepih centar na krovu svoje upravne zgrade na Žitnjaku ugradila je veću fotonaponsku elektranu, sufinanciranu kroz OPKK program. Na krov je ugrađeno čak 203 komada fotonaponskih modula prosječne snage 300 Wp, a životni vijek elektrane je 25 godina.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 603.845,62 kuna, dok je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancirala iznos od 445.028,68 kuna. 

Cilj projekta bio je postizanje uštede energije od 66.538 kWh godišnje, odnosno smanjenje korištenja energije isporučene iz konvencionalnih izvora za više od 20 posto kao i smanjenje emisije CO2 za čak 15,62 tone godišnje. Nakon pripreme dokumentacije i ishođenja svih potrebnih dozvola, na Upravnoj zgradi Tepih centra u siječnju puštena je u trajni pogon sunčana elektrana za vlastite potrebe, priključne snage (AC) 42,50 kWp. Elektrana već sada zadovoljava više od 50% potreba za električnom energijom u dnevnoj potrošnji električne energije.