Elektroprivreda BiH i predstavnici njemačka razvojne banke KfW potpisali su ugovor za bespovratnih 1,1 milijun eura za pripremu izgradnje VE Bitovnja na području sjevernog dijela općine Konjic, snage do 60 MW, na planinskom grebenu visine 1530 do 1700 metara. U okviru pripreme projekta bit će izvršena dodatna mjerenja vjetropotencijala mjernim stubom i Lidarom, izrada bankabilne izvodljivosti, geološko-geotehnička istraživanja, procjena uticaja vjetroelektrane na okoliš i društveni razvoj, kao i izrada studije izvodljivosti. Predviđena je i izrada studije baznog stanja faune ptica i šišmiša, transportne, te studije priključenja vjetroelektrane na prijenosnu mrežu kao i izrada elaborata i odgovarajuće projektne dokumentacije. Dosadašnje analize vjetropotencijala koje su trajale od 2010. procjenjuju minimalnu godišnju proizvodnju 110 GWh električne energije, objavila je Fena. Njemačka razvojna banka kreditom financira i projekt VE Podveležje s 15 agregata 10 km istočno od Mostara.