Trenutni investicijski potencijali u sektoru obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj procjenjuju se na oko milijardu eura. No, da bi se ostvarili takvi projekti u tom području ostvarili potrebno je savladati ključne izazove, kao što je uvođenje sustava premija, ističe Platforma za dobru energiju, koja okuplja predstavnike javnog sektora, akademske zajednice i gospodarstvenih udruženja s ciljem promoviranja trendova i provođenja kvalitetnih javnih politika na području obnovljivih izvor. Pariški sporazum stupio je na snagu prije dvije godine, a Hrvatska je na svom dosadašnjem putu energetske tranzicije, iz početne turbulentne faze, napredovala povećavajući instaliranu snagu obnovljivih izvora i značajno podizala svijest javnosti o njihovom značaju. Kako bi Hrvatska ostvarila ciljeve Pariškog sporazuma i izgradila suvremenu energetiku, potrebno je snažnije djelovati: donijeti kvalitetne dugoročne strategije i značajnije uključiti obnovljive izvore u nacionalnu energetsku sliku, naglašavaju predstavnici Platforme. Također, dodaju da je hrvatski potencijal obnovljivih izvora energije mnogo veći od njihove dosadašnje primjene, pa, osim izazova, predstavlja i veliku priliku za gospodarski rast – proizvodnju električne energije iz domaćih resursa, a time i dugoročno smanjenje njenog uvoza, stvaranje novih radnih mjesta, razvoj zajednice i rast životnog standarda. Za sve to potrebna je Strategija energetskog razvoja koja će zacrtati jasne i realne ciljeve u području obnovljivih izvora, usvojiti neophodne podzakonske akte, brže i učinkovitije stvarati zakonodavni okvir i osigurati predvidiv poduzetnički i investicijski okvir, navodi Platforma. Izazovi za Hrvatsku su smanjenje troškova kapitala, s obzirom na to da Hrvatska ima jedan od najvećih troškova kapitala za sunčane elektrane i vjetroelektrane u Europi, Također je potrebno provođenje tranzicije sustava poticaja ka sistemu premija, što će uvesti transparentnost i stvoriti pozitivno okruženje za razvoj energetskog poduzetništva i poticanja proizvodnje na mjestu potrošnje. Krajem ove godine Hrvatska treba predati prijedlog svog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje do 2030. godine, a do kraja sljedeće treba predati i svoj konačni plan. Taj plan će morati pokazati koliko će kapaciteta obnovljivih izvora Hrvatska instalirati do 2030. godine, kao i mjere kojima će olakšati administrativne prepreke potencijalnim investitorima, objašnjava Platforma, a objavio je oie.hr.