Odlukom o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini (NN 121/2012) utvrđuje se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini izražen. On iznosi:
• za biodizel: 2,82 HRK/l
• za bioetanol: 0,26 HRK/l.
Odluku je donijela Vlada na svojoj sjedinici koja je održana 31.10.2012. i to na temelju članka 19, stavka 5. Zakona o biogorivima za prijevoz (NN 65/2009145/2010 i 26/2011), a stupa na snagu danom objave u 'Narodnim novinama', odnosno 5.11.2012. godine.
Inače, u istim 'Narodnim novinama' objavljene su i Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 121/2012). Radi se o ključnom podzakonskom propisu za primjenu obnovljivih izvora koji je Vlada također donijela na sjednici koja je održana 31.10.2012. godine. Pri čemu je najzanimljivije da su Izmjene i dopune Tarifnog sustava donesene svega pet mjeseci nakon donošenja, odnosno stupanja na snagu izvornog Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 63/2012). Izmjene i dopune pri tome stupaju na snagu 1.1.2013. godine.