Europska komisija odobrila je mjeru podrške u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora kod tvrtki i pojedinaca za vlastite potrebe u Francuskoj do 2020. godine. Mjera se odnosi na slučajeve gdje se samo dio električne energije, koji se proizvede, proda elektroenergetskoj mreži. Program ima proračun od 200 milijuna EUR i financirat će se iz francuskog državnog proračuna, a podržat će instalaciju dodatnih 490 MW kapaciteta. Financirat će se mali kapaciteti između 100 - 500 kW, a poticaji će se dodijeliti putem natječaja koji će se organizirati do 2020. godine i u kojem mogu sudjelovati sva tehnička rješenja za obnovljive izvore energije. Odabrani će dobiti potporu u obliku premija na tržišnu cijenu, koja će se odobriti za razdoblje od 10 godina. Komisija je ocijenila mjeru da je u skladu s pravilima o državnim potporama EU-a, posebice s 'Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju za razdoblje 2014.–2020'. Time će se potaknuti razvoj obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju i izbjeći prekomjerne naknade za korisnike javnih potpora, ističe Komisija.