Europska komisija odobrila je potporu od 600 milijuna EUR inovativnim instalacijama za proizvodnju električne energije iz sunčanih elektrana u Francuskoj. Program će financirati francuski državni proračun kojim će se podržati instalacija 350 MW dodatnih kapaciteta za proizvodnju. To se odnosi na solarne sustave s kapacitetom od 100 kW i 5 MW, a korisnici će biti odabrani putem natječaja koji se organiziraju do 2019. godine. Odabrane instalacije dobit će potporu u obliku zajamčene cijene (feed-in tarife) ili premije na tržišnu cijenu za razdoblje od 20 godina. Komisija je utvrdila da će takav program potaknuti inovativni razvoj solarnih sustava i izbjeći prekomjernu naknadu za korisnike javne potpore.