Prva ovogodišnja sjednica Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održana je još 24.1.2012. godine, no izvješće s nje službeno je objavljeno tek sada. Ipak, pri tome je najvažnije što su dvije vjetroelektrane i fotonaponske elektrane te jedna bioplinska elektrana postali povlašteni proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora. Rješenja su tako dobili: • tvrtka EKO iz Zagreba za VE ZD2 snage 18 MW i očekivane proizvodnje 61,2 GW h godišnje • tvrtka Končar Obnovljivi izvori iz Zagreba za VE Pometeno Brdo (prva faza izgradnje) snage 6 MW i očekivane proizvodnje 12,89 GW h godišnje • tvrtka Čulić Elektro Centar iz Solina za FN sustav Čulić elektro centar snage 0,03 MW i očekivane proizvodnje 0,040175 GW h godišnje • tvrtka Suhomont iz Vinkovaca za FN elektranu Suhomont snage 0,029 MW i očekivane proizvodnje 0,03323 GW h godišnje • Veterinarska ambulanta Dvor iz Dvora za Bioplinsko postrojenje u sklopu farme pilića Rosulje snage 0,135 MW i očekivane proizvodnje 1,080 GW h godišnje. Isto tako, donesena su i brojna prethodna rješenja za FN sustave te tri rješenja za obavljanje energetske djelatnosti transporta nafte, derivata i biogoriva cestovnim vozilom. Također su i donesene Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Odluka o donošenju Izmjena Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, u skladu s čime su u međuvremenu donesene Izmjene Tarifnog sustava za distribuciju prirodno plina, bez visine tarifnih stavki (NN 13/2012) i Izmjene Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN 13/2012). Uz to, tvrtki Komunalac Koprivnica koja se bavi i opskrbom plinom je izdano Mišljenje na Prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki.