Srednjoamerička država Kostarika, u kojoj živi više od četiri milijuna ljudi, zahvaljujući velikoj količini oborina uspjela je prvih 75 dana ove godine koristiti isključivo obnovljivu energiju. Velike količine oborina dale su dovoljnu snagu kostarikanskim hidroelektranama da samostalno proizvedu dovoljno energije za cijenu državu. To je prvi puta da je neka država uspjela tako dugo sve svoje potrebe za električnom energijom zadovoljiti iz OIE. Kostarika uz hidroelektrane koristi i geotermalnu energiju vulkanskog podrijetla i manju količinu iz fotonapona i vjetroelektrana.Ta država uglavnom 90% svojih potreba zadovoljava iz obnovljivaca. Tamošnji političari zadali su nacionalni cilj da do 2021. država ima neutralan ugljični otisak. No, samo nekoliko mjeseci prije velikih pljuskova tamošnja je elektroprivreda patila zbog suše i bili su prisiljeni koristiti fosilna goriva za pogon elektrana. Upravo ta nepredvidljivost oborina posljedica je klimatskih promjena pa da Kostarika i uspije koristiti samo OIE za proizvodnju struje i dalje treba fosilna goriva za prijevoz, jer je u toj relativno siromašnoj državi samo 200 hibridnih vozila. Uz to, riječ je o državi s malom populacijom koja gotovo da nema industriju, što samo pokazuje kako je teško biti 100% obnovljiv, piše Guardian