Nakon uspješno obavljenog testiranja krajem kolovoza i dobivanja svih potrebnih dozvola za rad početkom rujna 2013. godine, HE Kozloduj sada je priključena i na bugarsku energetsku mrežu. Elektrana ima dvije turbine ukupne snage 5 MW, pri čemu se proizvodnja energije temelji na iskorištavanju visinske razlike od 7,5 m, a radi se o vodi koja dolazi od hlađenja reaktora NE Kozloduj i koja se potom vraća u Dunav. NE Kozloduj je i vlasnik hidroelektrane, javlja bugarski dnevnik 'Novinite'.