U 2015. u Europskoj uniji instalirano je 12.800 novih MW vjetroelektrana, što je porast od 6,3% u odnosu na 2014., i više od bilo kojeg drugog izvora energije, pokazuju podaci EWEA-e objavljeni u Wind in Power 2015. European Statistics. Vjetroelektrane su činile 44% ukupnih instaliranih kapaciteta u EU prošle godine. Sada na razini unije ima 142 GW instaliranih vjetroelektrana od čega 131 GW na kopnu i 11 GW offshore. Od 2000. vjetroelektrane čine trećinu ukupnih novih instaliranih kapaciteta, a konvencionalni izvori poput ugljena i plina idu u dekomisiju većom brzinom od one kojom se u mrežu puštaju nove konvencionalne elektrane. Njemačka je zemlja s najviše instaliranih vjetroelektrane (45 GW), a Slijede Španjolska (23 GW) i Velika Britanija (14 GW). Lani je u energiju vjetra investirano 26,4 milijarde eura, što je 40% od ukupnih investicija u 2014.. U prosječno vjetrovitoj godini kapaciteti vjetra instalirani u EU proizvest će 315 TWh električne energije, čime se pokriva 11,4% potreba zemalja unije. U gradnji je 1.900 MW novih VE, a za 3.034 MW donesena je lani konačna odluka o financiranju.