Županijski Odjel za prostorno uređenje i gradnju izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju sunčane elektrane Vrbnik snage 4,5 MW u Općini Biskupija, javlja Šibenski portal

Sunčanu elektranu planira graditi šibenska tvrtka Vjetroelektrane Glunča, koja je od veljače 2016. u vlasništvu Petrola i od tada gospodari vjetroelektranom u Boraji.