Mađarska vlada priprema plan o poticanju izgradnje 3000 malih sunčanih elektrana na poljoprivrednim dobrima. Elektrane bi imale pojedinačnu snagu oko 0,5 MW i svaka bi zahtijevala oko 1 ha površine. Vlasnici tog zemljišta ili farmeri koji ga obrađuju mogli bi od države zatražiti potporu za takvu elektranu koja bi služila za potrebe gospodarstva. Vlada je o tom planu konzultirala i Europsku komisiju koja blagonaklono gleda na takvu inicijativu koja već postoji i u Austriji i Njemačkoj. Time bi Mađarska nastavila smanjivati energetsku ovisnost i povećavati udio obnovljivih izvora u energetskom miksu na 50%, javlja mađarski dnevnik 'Budapest Business Journal'.