Proizvodnja električne energije iz vjetra u Češkoj je u 2013. godini porasla za razočaravajućih 15%, na 478 GW h, objavilo je Češko društvo za energiju vjetra (CSVE). U 2013. godini realizirana su tek četiri projekta ukupne snage 8 MW pa ukupna instalirana snaga čeških vjetroelektrana doseže 268 MW, što čini 0,5% udjela u proizvodnji energije. Razlog tome su politička nestabilnost i snažno protivljenje stanovništva gradnji vjetroelektrana. To će za posljedicu imati zaostajanje Češke u realizaciji preuzetih obaveza o povećanju udjela energije iz vjetra u energetskom miksu, a Nacionalni akcijski plan predviđa 45 MW novoinstalirane snage godišnje, kako bi do 2020. godine snaga iznosila ukupno 743 MW, javlja novinska agencija UPI.