Vlada će na današnjoj sjednici donijeti odluku o izmjeni Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, a riječ je o bankarskoj garanciji koja je služila kao jamstvo da će nositelj projekta izgraditi postrojenje u rokovima koje propisuje Tarifni sustav. Država izlazi u susret investitorima da ukida obveza dostave bankarske garancije HROTE-u, te sve obveze vezane za tu garanciju. To se odnosi na investitore kojima sukladno ugovoru o otkupu električne energije nije nastupila obveza dostave bankarske garancije. Pokazalo se naime da nositelji projekata ne mogu u rokovima dostaviti bankarsku garanciju zbog gospodarskih i financijskih teškoća, odnosno nemogućnosti ispunjavanja financijskih uvjeta koje nameću banke. To je zakočilo brojne projekte koji su u visokoj fazi dovršenosti, a investitori su u situaciji da nisu dovršili postrojenje, a garancija može biti naplaćena ako postrojenje nije izgrađeno u roku. Također, jasnije je ograničena granice do koje HROTE može sklapati ugovore o otkupu energije za buduća postrojenja, budući da bi se sklapanjem ugovora određene planirane priključne snage moglo prijeći graničnu vrijednost koju predviđa Tarifni sustav.