Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo kako je na portalu e-Savjetovanja započelo savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)'. Riječ je o pozivu koji se planira u okviru 'Specifičnog cilja 4b2 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam, trgovina)' iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.' Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru tog Poziva je 75 mil. kuna, pri čemu najmanji iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 220 000 kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 13 mil. kuna. Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim 100% privatnim tvrtkama koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz područja uslužnog sektora: turizma (smještaj, priprema i usluživanje hrane i pića, putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge) i trgovine (trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i motocikala, trgovina na veliko i trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima). Prijavitelj po Pozivu može podnijeti najviše jedan projektni prijedlog i s jednim prijaviteljem može se sklopiti najviše jedan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Pri tome će se financirati projekti koji predviđaju mjere povećanja učinkovitosti korištenja energije, omogućujući pružanje jednake količine rezultata korištenjem manje količine isporučene energije i smanjenje udjela konvencionalnih goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem novih sustava za korištenja obnovljivih izvora, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove i aktivnosti upravljanja projektom.
Spomenuto E-savjetovanje će biti otvoreno do 28.2.2018. godine i tada zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od MZOE-a.