Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)'. Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru tog Poziva iznosi čak 76 mil. kuna. Poziv je namijenjen tvrtkama koje su registrirane za djelatnosti u turizmu i trgovini i njime se želi poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije provođenjem mjera energetske učinkovitosti i/ili primjene obnovljivih izvora koje omogućavaju smanjenje potrošnje isporučene energije za najmanje 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera. Najmanji iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 220 000 kuna, a najveći 13 mil. kuna. Prijave na Poziv zaprimat će se 15.6. - 21.9.2018. godine.