U posljednje vrijeme, a osobito nakon izbijanja najprije plinske krize zadnjih mjeseci prošle godine i energetske krize nakon napada Rusije na Ukrajinu, dizalice topline kao rješenje za grijanje i klimatizaciju dolaze u prvi plan, čak i u zemljama koje u svemu kaskaju kao što je Hrvatska. 

No, za njihovu širu primjenu, a osobito za zamjenu većeg dijela današnjih plinskih izvora topline sustava grijanja dizalicama topline još je mnogo pitanja na koja treba odgovoriti. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.

power and energy masters