U Narodnim novinama upravo je objavljena Vladina uredba koja bi mogla stvoriti poteškoće u funkcioniranju HROTE-a. Naime, Vlada je prošli tjedan donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije čija se proizvodnja potiče. Ta uredba odmah je stupila na snagu. Ukinuta Uredba propisuje minimalni udio proizvodnje iz OIE koji se potiče, određuje hrvatske ciljeve u obnovljivcima te detaljno uređuje međusobne odnose HROTE-a kao operatora tržišta, kada je riječ o sklapanju ugovora o otkupu s povlaštenim proizvođačima električne energije i opskrbljivačima. No, ključno pitanje je temeljem čega će ubuduće biti uređeni odnosi na tržištu energijom iz OIE, sada, kada ključni propis prestaje važiti? 

U Ministarstvu gospodarstva na naš upit odgovaraju da je sve uređeno Uredbom o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEK iz listopada 2013., koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine. "Ukinuta Uredba o minimalnom udjelu više nema svoju svrhu jer se tim područjem već bavi Uredba o naknadi. Također, Zakon o tržištu električne energije ne daje zakonsku osnovu za donošenje te uredbe jer ne postoji zakonska mogućnost korigiranja minimalnog udjela električne energije", kažu u MINGO-u. Međutim, u MINGO-u očito nisu svjesni da taj propis ipak ne sadrži sve detalje kako bi sustav prikupljanja naknade od opskrbljivača glatko funkcionirao. HROTE prikuplja naknadu za poticanje od opskrbljivača, a koju opskrbljivač naplaćuje svojim kupcima sukladno ugovoru o opskrbi krajnjega kupca. Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEK u članku 8. stavak 2., između ostalog, propisuje da HROTE sa svakim pojedinim opskrbljivačem sklapa ugovor kojim će detaljno urediti sva međusobna prava i obveze u svezi s preuzimanjem i obračunom, te naplatom pripadajućeg udjela električne energije iz proizvodnih postrojenja koja koriste OIEK. Nadalje, u istom članku u stavku 3. Uredbe o naknadi, navedeno je da HROTE utvrđuje udio električne energije koji je obvezan preuzeti pojedini Opskrbljivač, sukladan njegovom, u postotku izraženom udjelu u ukupnoj opskrbi električnom energijom u RH. Taj udio se utvrđuje na mjesečnoj razini, piše lakonski u Uredbi. 

Međutim, Uredba ne navodi da HROTE pojedinačne obveze opskrbljivača utvrđuje do desetog dana u prethodnom mjesecu temeljem relevantnih podataka iz prethodnih obračunskih razdoblja, koje dobiva od HOPS-a i HEP ODS-a, kao što je bilo do sada. Umjesto nekoliko obračunskih razdoblja, prema novoj Uredbi HROTE bi zapravo trebao gledati samo prethodni mjesec. Ti podaci odnose se na ukupno ostvarenu opskrbu električnom energijom, udio pojedinog opskrbljivača u ukupnoj opskrbi i ukupni iznos električne energije koju su povlašteni proizvođači u sustavu poticaja isporučili u elektroenergetski sustav. Dakle, HROTE je ranije za sklapanje ugovora s opskrbljivačima imao detaljnije razrađen proceduralni temelj prema kojem se vršio obračun prema opskrbljivačima, a sada ga više nema jer Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje iz OIEK nije doslovce prenijela odredbe upravo ukinute Uredbe o minimalnom udjelu. U MINGO-u neslužbeno kažu da HROTE ima sve potrebne podatke o potrošnji i informacije na dnevnoj bazi kako bi mogli uredno i na vrijeme obračunavati naknadu opskrbljivačima, te nema razloga očekivati poteškoće. Ovakav "up to date" način obračuna naknade uobičajen je na liberaliziranim tržištima, dodaju.