U Mostaru je krajem prošlog tjedna održana informativna radionica o Javnom pozivu za subvencioniranje ugradnje solarne opreme za vlastite potrebe na objekte pojedinačnog stanovanja na području tog grada. Veliki broj zainteresiranih građana Mostara imao je priliku postaviti pitanja i dobiti pojašnjenja vezana za pravilnu prijavu na Javni poziv. 

Uzimajući u obzir važnost Sunčeve energije u tranziciji prema čistoj energiji, Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH je počeo provedbu projekta Ubrzanje tranzicije k čistoj energiji korištenjem potencijala Sunčeve energije u Bosni i Hercegovini SolarCET, koji podržava Vlada Republike Slovačke, objavljeno je na stranicama Grada Mostara

Cilj projekta SolarCET je potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne module i toplinske kolektore, kao mjeru podrške tranziciji prema čistoj energiji, borbi protiv onečišćenja i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

 

Podnošenje prijava 

Partneri na projektu i Javnom pozivu su Grad Mostar i Ured UNDP-a u BiH (tim projekta SolarCET koji provodi UNDP, a financira Ministarstvo financija Slovačke te tim projekta URBANLED koji također realizira UNDP, a financira Globalni fond za okoliš - GEF). 

Rok za podnošenje prijava je 25. studenoga, dok se dodatna pitanja oko Javnog poziva mogu dostaviti putem obrasca za pitanja na registry.ba@undp.org s naznakom 'Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema na području Grada Mostara' od 31. listopada do 18. studenoga. 

Više informacija o javnom pozivu nalazi se na sljedećoj poveznici: https://www.mostar.ba/projekt-solarcet-javni-poziv-za-subvencioniranje-ugradnje-solarnih-sistema-za-vlastite-potrebe-na-objektima-na-podrucju-grada-mostara/.