Bioekonomija je u užem smislu (engl. bioeconomy, bio-based economy) u europskoj Strategiji bioekonomije utvrđena kao "inovativno gospodarstvo s niskom razinom emisija, kako bi se osigurala održivost poljoprivrede i ribarstva, sigurnost opskrbe hranom i održivo korištenje obnovljivih bioloških resursa u industriji uz istovremenu zaštitu bioraznolikosti okoliša". 

Međutim, dinamika kojom se odvija njezin razvoj u Europi nije uravnotežena, a posebice zaostaju zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe koje po uspješnosti u području inovacija spadaju u skupinu umjerenih inovatora. 

Jedan od razloga takve neravnoteže je nedovoljno poznavanje potencijala za razvoj industrija koje se temelje na biomasi, uključujući i nedostatak potpora razvoju sektora. Istovremeno, te zemlje nisu dovoljno prepoznate unutar Europske unije, a politike koje nameću izazovne ciljeve ne uzimaju u obzir njihove posebnosti.

 

Vrijednosni lanci

Kako bi im se omogućilo bolje iskorištavanje potencijala bioekonomije i njezin daljnji razvoj na nacionalnim i regionalnoj razini, u sklopu programa Obzor 2020, Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) provodi projekt Central European Leaders of Bioeconomy Network (CELEBio)

Ovaj projekt, naime, pruža informacije o potencijalima i prednostima djelatnosti koje se temelje na biomasi, a dostupne su u srednjoj Europi za lokalna gospodarstva, okoliš i društvo zahvaljujući mapiranju industrija na biomasu i vrijednosnih lanaca, određivanju održivih potencijala biomase, izradi nacionalnih akcijskih planova i ostalih dokumenata, utvrđivanju i popisivanju dionika sektora bioekonomije te organizaciji događaja i radionica vezanih upravo uz bioekonomiju. 

Provedbom projektnih aktivnosti, određeni su dionici bioekonomije u Hrvatskoj, potencijali u različitim sektorima koje je moguće iskoristiti (poljoprivreda, šumarstvo, otpad, energetika itd.) te je ostvarena komunikacija s različitim dionicima i dobivanje njihovog povratnog komentara na provedene aktivnosti. 

Također, definirani su novi vrijednosni lanci u sklopu bioekonomije, koji bi se mogli primijeniti u različitim sektorima, kako bi se ostvario potencijal bioekonomije.

 

Globalni izazovi 

U sklopu radionice CELEBio, koja je održana 5. studenog, predstavljeni su rezultati projektnih aktivnosti koji pružaju uvid u potencijale biomase i relevantne dionike na nacionalnoj razini. 

"U današnje vrijeme svjedočimo značajnom napretku gospodarstava diljem svijeta. No, ona su temeljena na ekstrakciji resursa, koji su ograničeni. Globalni izazovi, poput klimatskih promjena, smanjenja količina dostupnih prirodnih materijala, degradacije tla, vodnih prijemnika i onečišćenja zraka, u kombinaciji s rastom populacije, tjeraju nas na istraživanje i primjenu novih tehnoloških rješenja i načina proizvodnje i potrošnje. U tom pogledu, koncept bioekonomije pruža nam ogromne mogućnosti u ostvarenju postizanja održivog napretka korištenjem postojećih resursa i oporabom već iskorištenih materijala i otpada", ističe voditelj projekta Dinko Đurđević

Radionica CELEBio također je uključivala projekt BIOEASTsUP, tj. predstavljanje dosad ispunjenih aktivnosti na projektu, ali i prezentacije različitih gostiju koji su važni za prikaz primjene načela bioekonomije u Hrvatskoj (primjer dobre prakse, uvod u razvoj nacionalne strategije bioekonomije itd.). 

Na temelju svih prikupljenih rezultata, do kraja projekta će se napraviti dokument koji će biti jedna od podloga za izradu Nacionalnog akcijskog plana za bioekonomiju koje priprema Ministarstvo poljoprivrede u sklopu strategije bioekonomije.