Mađarska elektroprivreda MVM planira u Srbiji graditi kotlove na biomasu za daljinsko grijanje, javlja RTS. Zbog toga u Novom Sadu otvara svoje predstavništvo, a s planovima je upoznala i predstavnike srpske elektroprivrede. S MVM-om već dugi niz godina surađuje Klaster "Eko Panonija" iz Novog Sada. Kako kažu u tom Klasteru, suradnja je sada konkretnija, a ured će imati zadatak da prikupi podatke o projektima korištenja biomase za grijanje u Srbiji. Predstavnici EPS-a i Klastera "Eko Panonija", zahvaljujući kolegama iz Mađarske, boravili su u mađarskoj toplani koja koristi piljevinu kao energent. - Srbija ima veoma dobre uvjete za izgradnju toplana na biomasu - kaže Joszef Kunos iz MVM-a. "Pokrenut ćemo istraživanje u cilju izgradnje elektrane, koja će kao gorivo koristiti zeljaste biljke, prije svega kukuruz" rekao je on. Kako kažu u EPS-u uz pomoć mađarskih kolega Srbija bi za godinu dana mogla početi izgradnju kotla na biomasu za daljinsko grijanje snage 20 MW.