U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je prezentacija MVM Ovit, Elektroprivrede Mađarske. Cilj prezentacije bio je predstavljanje mogućnosti izgradnje  elektrana na biomasu i mogućnosti financiranja takvih projekata od Razvojne banke Mađarske. MVM Ovit je državna kompanija, a osnovno polje djelatnosti uključuje projektiranje, izgradnju, održavanje i gradnju elektrana, proizvodnju energetske opreme, čeličnih struktura, upravljanje elektranama, teški transport i telekomunikacije. MVM Ovit ima namjeru proširiti svoju djelatnost na područje Bosne i Hercegovine, gdje su već imali niz uspješnih projekata, kao što je rekonstrukcija Bloka 5 TE "Tuzla", a učestvuju u natječajnoj proceduri za izgradnju novih postrojenja u TE "Tuzla" i "Kakanj". 
Prezentacija je upriličena za predstavnike općina, direktore i predstavnike komunalnih preduzeća te direktore i predstavnike elektroprivreda u BiH. Peter Gopcsa, generalni direktor Elektroprivrede Mađarske, kazao je da je ova kompanija prisutna 10 godina u BiH. "Posljednjih godina u Mađarskoj je u modi izgradnja kogeneracija na biomasu. Imamo već potpisana dva pisma namjera o tome s općinama Bosanska Krupa i Bihać, s tim da je pismo namjere s Bihaćem potpisano jutros", kazao je Gopcsa. Cilj današnje prezentacije, kako je kazao, bio je da se, osim značaja, predstavi i financiranje izgradnje elektrana na biomasu, naglasivši da bi Razvojna banka Mađarske pratila izgradnju i finansirala 85% vrijednosti projekta. Vrijednost elektrane koja bi npr. u Bosanskoj Krupi zagrijavala 5.000 stanova je oko 10 miliona eura. Ismet Kumalić, predsjednik komore, kazao je da Komora koristi priliku da se upozna o dostignućima susjednih zemalja u segmentu obnovljivih izvora energije. "Intenziviramo suradnju s mađarskim kompanijama, odnosno s mađarskom komorom, pa smo i prije dva dana ugostili njihovog predsjednika, danas je tu MVM, a sljedećeg tjedna i mješoviti komitet", kazao je Kumalić. Predstavnik firme MVM za bivšu Jugoslaviju Mehmed Polimac kazao je da je najveći projekt MVM-a koji želi realizirati u BiH TE "Tuzla", odnosno izgradnja bloka 7,a vrijednost investicije je 900 miliona eura, što dovoljno govori o ozbiljnosti kompanije, objavila je FENA.