Kako je izvijestio američki portal 'Renewable Energy World.com', prva faza STE Noor pokraj grada Ourzazatea u Maroku priključena je na elektroenergetsku mrežu. Kako se ističe, radi se o prvoj fazi projekta najveće solarne termoelektrane na svijetu, čija snaga za sada iznosi 160 MW (pa je time po snazi najveća u Africi), ali koja će kada u cijelosti bude gotova imati snagu 2 GW. Elektrana koristi tehniku paraboličnih zrcala kojima se dozračena Sunčeva energija usmjerava na izmjenjivač topline u kojemu se zagrijava fluid kojim se potom pokreće turbina. Vrijednost prve faze projekta, prema podacima Marokanske agencije za Sunčevu energiju (Masen) iznosi 800 mil. eura, a u njemu sudjeluju saudijska tvrtka Acwa Power International te španjolske tvrtke Sener i Acciona. Očekuje se da bi cijeli projekt trebao biti gotov do 2020. godine, što će obuhvatiti najmanje četiri lokacije, a ukupna ulaganja iznosit će i do 9 mlrd. eura. U skladu s time, prvu fazu projekta financiralo je više ulagača kao što su Francuska razvojna agencija (AFD), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i njemačka Kreditna banka za obnovu (KfW), svaki s po 100 mil. eura, a zatim i Svjetska banka sa svojim Fondom za čiste tehnologije (CTF) sa 150 mil. eura, Afrička razvojna banka (ADB) sa 168 mil. eura, Europska unija s 30 mil. eura i njemačko Savezno ministarstvo za okoliš, zaštitu prirode, graditeljstvo i reaktorsku sigurnost (BMUB) s 15 mil. eura.